Dimensió
multidisciplinar
del disseny
Disseny gràfic
/ Disseny de producte
/ Disseny web
Maquetació editorial
/ Packaging / Infografia
/ Apps
Disseny editorial
Visió global del disseny