Plànols habitatge I
Plànols executius d’un habitatge (executius, d’aire condicionat, d’electricitat, fusteries, seccions i detalls tècnics).
#Disseny d’interiors

© Paula Terra Bosch
paulaterrabosch@gmail.com