Grafiko
Postal de Nadal per a Grafiko, una imprempta òfset de Barcelona especialitzada en el petit format.