Necky Kayack
Modelat 3D d'un kayak i el seu estabilitzador.
#Disseny de producte #Packaging