Benvingut a la pàgina web de Paula Terra Bosch.
A continuació, li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.


Identificació
Paula Terra, proveït amb NIF39395935V, adreça C/ Era del Firmat, 50 2n 1a de Manresa (Barcelona) no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la pàgina d’Internet de wwww.paulaterrabosch.com
Amb els límits establerts en la llei, Paula Terra Bosch no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.
Els continguts i informació no vinculen a Paula Terra Bosch ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.


La pàgina d’Internet wwww.paulaterrabosch.com pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Paula Terra Bosch no pot controlar. Per tant, Paula Terra Bosch no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.


Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Paula Terra Bosch o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Paula Terra Bosch.
Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Paula Terra Bosch ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Paula *Terra Bosch amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a info@paulaterrabosch.com o en l’adreça C/ Era del Firmat, 50 2n 1a de Manresa (Barcelona)


Normes d’utilització
L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.
Queda prohibit realitzar, per part seva, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament d’aquesta, incloent la introducció de virus o similars.


Propietat intel·lectual
Les pàgines del LLOC WEB i la informació i elements que conté, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos, així com logotips, marques, noms comercials i altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals PAULA TERRA BOSCH o les empreses del seu grup són legítims titulars o licenciatarios.


Queda prohibida qualsevol forma d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, a través de qualsevol mena de suport i mig, sense autorització prèvia i expressa.


PAULA TERRA BOSCH no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, enllaços o links.
PAULA TERRA BOSCH no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:


Responsabilitat
La nostra intenció és la d’oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.
De totes maneres, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.


• Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.
• Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.
• Ús indegut o inadequat del Lloc web.
• Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.


L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.
Així mateix, l’usuari respondrà enfront de qualsevol mal i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “*spiders”, … o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega desraonada sobre el funcionament del Lloc web.


Legislació
Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.