CLIENT

AEE Paidos


pROJECTE

Disseny equipació bàsquet.


DISSENY

Disseny dinàmic i esportiu amb els colors corporatius principals de l’Escola Paidos: verd, blanc i blau.