dröp

Tractament no invasiu per la diabetis Tipus 1 format per 3 productes (app mòbil, werable i ploma d’insulina).


PREMIS
  • Finalista a Asia Design Prize 2021.
  • Premi de plata a les Medalles ADI (2020).
  • Runner-Up for A’Design Award (2019).
  • Platinium als European Product Design Award (2019).

PRODUCTE

Dröp és una solució mèdica formada per tres dispositius (wearable, app i injector d’insulina) que permet gestionar i simplificar el tractament de la diabetis de forma senzilla, agradable i propera a l’usuari. El disseny del sistema permet reduir i optimitzar tant els procediments com els dispositius necessaris per seguir un tractament adequat de la diabetis. La proposta plantejada pretén crear una millor experiència d’usuari a través de quatre àrees principals:

  1. Interacció senzilla i dades fàcilment interpretables
  2. Monitorització de glucosa i administració d’insulina a través de sistemes no invasius.
  3. Reducció dels aparells necessaris per seguir el tractament.
  4. Vincle, connexió i comunicació entre usuaris.

El disseny del sistema ofereix un flux continu d’informació entre els dispositius que permet gestionar la diabetis sense que el pacient i el seu entorn hagin de tenir necessàriament coneixements sobre la diabetis per tal de realitzar-ne el seu tractament.


FUNCIONAMENT

El sistema ofereix un flux continu d’informació entre els dispositius a través de la transmissió de dades per Bluetooth.

El wearable incorpora un biosensor que permet monitoritzar la glucosa de forma no invasiva a través de la iontoforesi inversa (sensors d’enzims electroquímics). Funciona amb la introducció de ions de substàncies actives a través de la pell, mitjançant dos elèctrodes.

La vibració del wearable, exercida per un motor hàptic, permet notificar a l’usuari si els seus nivells no són estables. Les dades rebudes es tradueixen a un codi d’icones i colors perquè els nens i els adults puguin interpretar fàcilment els seus nivells de glucosa.

 L’injector funciona amb tecnologia a pressió, que permet administrar la insulina amb un jet imperceptible i sense dolor; la insulina es dispara a alta pressió i penetra la pell amb un flux fi de líquid que va perdent resistència i s’estén uniformement a la capa subcutània de la pell.


inspiració

A través de la observació sobre la relació entre les persones amb diabetis i com manegen les eines que utilitzen per tractar-la.

Es van analitzar les problemàtiques dels tractaments convencionals i les necessitats dels pacients amb diabetis, així com la percepció sobre l’atenció a la seva malaltia.  

Això va permetre identificar els factors que dificulten el tractament, amb la finalitat d’optimitzar les tasques que s’han de dur a terme diàriament i plantejar una solució al problema actual. 

Injector d'insulina no invasiu amb doble cartutx (insulina lenta i insulina ràpida)
Injector d'insulina no invasiu amb doble cartutx (insulina lenta i insulina ràpida)
Wearable. Monitorització de la glucosa de forma no invasiva.