CLIENT

AEE Paidos


PROJECTE

Identitat Corporativa i conjunt d’aplicacions gràfiques pel 25è torneig de Pasqua de Paidos 2022.


disseny

El disseny es basa en una identitat gràfica que potencia els valors i l’esperit d’aquest esdeveniment, impulsant l’activitat esportiva i els objectius que van més enllà de l’esport; la cooperació, el sentiment de comunitat i el respecte.