CLIENT

Escola Paidos


PROJECTE

Disseny de les agendes escolars pel curs 2022-2023.


disseny

Disseny amb elements il·lustrats que permeten potenciar els valors de l’escola: treball cooperatiu, noves tecnologies, llengües estrangeres, activitat esportiva, educació emocional i acompanyament individual.