CLIENT

Global Mask International S.l.


pROJECTE

Disseny d’un suport de mòbil universal, utilitzant com a material la mateixa silicona que fan servir per la fabricació de màscares de pintura.