client

Masking. «Mascaras y sistemas de proteccion Sl».


Projecte

Identitat corporativa pels 25è aniversari de Masking.


disseny

La proposta es basa, com a eix principal, en l’emmascara- ment de superfícies, seguint les directrius del logotip principal de l’empresa.

El logotip permet transmetre els valors de la marca des d’una perspectiva fresca i actualitzada, amb elements propis del logotip de Masking, per tal de preservar la imatge actual i potenciar-la.

L’objectiu d’aquesta gràfica és remarcar el 25è aniversari mitjançant el joc entre “positiu i negatiu” que es genera amb les màscares, a través de números amb caràcter propi i un contrast intencionat entre tipografes.