CLIENT

Arfe Arderiu Consultors


PROJECTE

Disseny del calendari 2022-2023.


disseny

Disseny d’un calendari de sobretaula de 12 mesos. El calendari conté 1 mes per pàgina i cada un va acompanyat d’una imatge de la gestoria.