CLIENT

Treemers


PROJECTE

Identitat corporativa per a Treemers, una marca de productes d’escalada sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.


disseny

La identitat es basa en 4 valors principals:

1. Eco-friendly: Marca de productes sostenibles i naturals, respectuosos amb el medi ambient. Aquest tret es potencia a través de les formes i la gamma cromàtica establerta.

2. Qualitat: La marca ha de transmetre productes cuidats i d’alta qualitat.

3. Proximitat: Treemers és una marca d’escalada propera amb l’usuari. Ha de transmetre confiança i proximitat al seu públic.

4. Dinamisme: Els productes de Treemers són productes esportius, dirigits a un públic actiu i dinàmic.