client

Escola Paidos


projecte

Disseny del lifebook escolar.


DISSENY

Disseny que permet potenciar els valors de l’escola a través d’una il·lustració que engloba els trets diferencials del Paidos.